Mountains

Salajekna – Sveriges största glaciär

En fin tur att göra sommartid är att hyra helikopter och flyga till Sveriges största glaciär, Salajekna, som ligger i Arjeplogs kommun. Salajekna ligger på gränsen mellan Norge och Sverige och täcker över 24 kvadratkilometer, på sina ställen är den närmare 300 meter tjock. I över 200 år har forskarna studerat Salajekna, och sedan mitten av 60-talet ingår den även i en internationell studie.

salajeknaabove.jpg

Glaciärer inger verkligen respekt, samtidigt som de lockar med sin säregenhet och Salajekna är inget undantag. Täcket av snö och is med sina unika blå färger är verkligen imponerande, och dess knakande och det porlande vatten som hörs är inte desto mindre fascinerande.

I början av 1800-talet besöktes Salajekna av en medicinare och botanist, utsänd av Kungliga vetenskapsakademien, för att göra kartläggningar i området. Han beskriver glaciären som en ”ohygglig tingest som knakar, brakar och djupt där nere i dess avgrund hör man vatten rinna”

salajekna.jpg

Salajekna är sedan dess väldokumenterad i både text och bild. I modern tid har forskarna kunnat konstatera att det på grund av pågående klimatförändringar har hänt en del med glaciären under drygt 200 år. Sjön som finns idag var helt täckt av is och fronten låg ca 1,5 km framför dagens front.

Vår kära Salajekna är väl värd ett besök, både sommar och vinter. Sommartid behöver du vandra för att komma till glaciären eller flyga helikopter, vintertid går det att köra skoter till området.

salajeknahelikopter.jpg