Mountains

Vandra - Mårsätter

Information

icon
TidsåtgångHalvdag
icon
LedtypFrivandring
icon
SvårighetsgradKrävande
icon
Distans7 km
icon
UtrustningTa med själv

Från den lilla parkeringen går en sju kilometer lång vandringsled runt i reservatet. Där finns också en kortare slinga på fyra kilometer.

Utsikt mot Vättern

Mårsätter är ett kontrastrikt naturreservat. Från ett öppet jordbrukslandskap hamnar du raskt i ett vildmarksområde med gammelskog och trolska tjärnar. Följ stigen som leder dig upp mot de högsta punkterna Tosjöklint eller Mårsättersberget, varifrån du har fin utsikt över odlingslandskapet och Vättern i fjärran. Den bitvis krävande vandringen går på mossiga stigar genom tallskog och över lavrika hällmarker och smala sprickdalar. Spår efter skogsbränder kan ses på några platser längs stigen.

Röda näckrosor

I reservatet ligger de två näckrosprydda tjärnarna Tosjön och Svartgölen som svarta speglar i den gröna skogen. Det finns stora chanser att få se tjäder eller höra tofsmesens puttrande läte uppe i talltopparna. Bland växtlivet kan nämnas ovanliga arter som skogsklocka och orkidén grönvit nattviol. Flera hotade lavar och mossor har också påträffats i området. Några av dem är: liten blekspik, grön sköldmossa, kandelabersvamp, gränsticka, korstecknad svampbagge.

Ta av mot Zinkgruvan från riksväg 50 söder om Sänna. En skylt visar vägen till reservatet efter ett par kilometer. Inga vindskydd eller grillplatser finns.

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • göra åverkan på markytan

  • plocka blommor eller på annat sätt genom plockning eller uppgrävning skada växtligheten; bär och matsvamp får dock plockas

  • göra upp eld

  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitslar eller liknande

Ladda ner appen för att läsa mer