Mountains

Vitsandsrundan 1 km

Information

icon
TidsåtgångHalvdag
icon
LedtypLoop
icon
PrisGratis
icon
Distans1 km
icon
UtrustningTa med själv

Vitsandsrundan är nationalparkens kortaste vandringsled. Bara en knapp kilometer lång men ger dig ändå en god bild av det som är typiskt för just Tivedens nationalpark. Från Vitsandsgrottornas mäktiga blocksamling till den gamla, glesa tallskogen som växer på de karga hällmarkerna. Området vid Vitsand består av en kraftig sprickdal som sträcker sig norrut från Stora Trehörningen, vägen fram till

sjön följer dess sträckning. Hela nationalparken genomkorsas av sprickdalar som denna, som kors och tvärs skär sönder landskapet och gör det svårt för oss människor att ta oss fram, inte minst med skogsmaskiner. Tack vare den

svåra terrängen kan vi idag njuta av en riktig gammelskog här i Tiveden. Och inte bara vi, utan framförallt en mycket stor mängd djur, växter, svampar, mossor och lavar som har svårt att leva i våra modernt brukade produktionsskogar.

Faktablad med karta

Ännu ej markerad i fält men är ca 1 km lång och beräknas ta ca 0,5 timmar. Leden följer delar av befintliga stigar enligt följande: vandra östra slingan på Tärnekullerundan (orange) fram till Vitsandsgrottorna, vik där av österut på omarkerad stig. På andra sidan bilvägen hittar du strax Junkerjägarerundan (vit), som du följer söderut till Entré Vitsand.

SÄKERHET OCH REGLER

Tänk på att allemansrätten är begränsad inom nationalparken. Här gäller särskilda regler, så kallade föreskrifter.

Du får:

 • elda men bara på anvisade platser (inklusive friluftskök)

 • parkera enbart på anvisad parkeringsplats men inte med husbil/husvagn mellan kl. 00:00-06:00

 • ta med din hund men bara om den är kopplad

 • köra motorfordon enbart på anvisade vägar

 • tälta en natt kl. 18-10 men bara på anvisad plats

 • cykla men bara på vägar och för cykel anvisade leder

 • rida men bara på vägar och på anvisade ridleder

 • plocka bär och matsvamp men inget annat som växer

 • inte störa djurlivet

 • inte fiska

 • inte skada levande eller döda träd och buskar

 • inte köra motorbåt, vattenskoter eller liknande

Ladda ner appen för att läsa mer