Mountains

Mellannäsrundan 1,9 km

Information

icon
TidsåtgångHalvdag
icon
LedtypLoop
icon
PrisGratis
icon
Distans1.9 km
icon
UtrustningTa med själv

På Mellannäsudden vandrar du mellan de båda sjöarna Stora och Lilla Trehörningen. Här lyser nationalparkens

isslipade hällmarker med sin frånvaro. Istället möter du en annan istidslämning – grusåsen. Isens smältvatten

forsade fram i sprickor i isen och förde med sig mängder av småsten, grus och sand som avlagrades i långsmala åsar.

På Mellannäsudden finns några tydliga exempel på nationalparkens många kolbottnar som minner om bergsbrukets tid, då stora mängder träkol behövdes i traktens hyttor och bruk. I en sluttning längs stigen finns även långa diken som

är rester efter tjärdalar där man tillverkat trätjära. Tjära var länge en av våra viktigaste handelsvaror, den användes till att impregnera allt från tak och båtar till rep och skor.

Faktablad med karta

Kort och lätt led på 1,9 km och beräknas ta ca 0,5 timmar. På Mellannäsudden, en lätt kuperad grusås, vandrar du mellan de båda sjöarna Stora och Lilla Trehörningen. Längs leden finns tydliga lämningar efter tillverkning av både kol och tjära i form av kolbottnar och tjärdalar.

SÄKERHET OCH REGLER

Tänk på att allemansrätten är begränsad inom nationalparken. Här gäller särskilda regler, så kallade föreskrifter.

Du får:

 • elda men bara på anvisade platser (inklusive friluftskök)

 • parkera enbart på anvisad parkeringsplats men inte med husbil/husvagn mellan kl. 00:00-06:00

 • ta med din hund men bara om den är kopplad

 • köra motorfordon enbart på anvisade vägar

 • tälta en natt kl. 18-10 men bara på anvisad plats

 • cykla men bara på vägar och för cykel anvisade leder

 • rida men bara på vägar och på anvisade ridleder

 • plocka bär och matsvamp men inget annat som växer

 • inte störa djurlivet

 • inte fiska

 • inte skada levande eller döda träd och buskar

 • inte köra motorbåt, vattenskoter eller liknande

Ladda ner appen för att läsa mer