Mountains

Trehörningsrundan 9,5 km

Information

icon
TidsåtgångHeldag
icon
LedtypLoop
icon
PrisGratis
icon
Distans9.5 km
icon
UtrustningTa med själv

Utmed trehörningsrundan kan du uppleva de flesta av nationalparkens alla naturtyper, allt från gammelskog, karga hällmarker till stränder och skvattramdoftande våtmarker. Långa sträckor går leden utmed strandkanten, där du har fin utblick över sjön Stora Trehörningen. Här och var passerar du lämningar efter människans tidigare verksamheter i området, exempelvis kolbottnar där man för 100-200 år sedan tillverkat träkol i kolmilor. På andra håll kan du se tydliga tecken efter den senaste inlandsisens framfart, som isräfflor på rundslipande berghällar eller jättegrytor. Tänk på att visa särskild hänsyn där leden

passerar över privat mark! Sträckan mellan Vitsand och Ösjönäs är den minst kuperade delen av leden och är relativt lätt att gå.

Faktablad med karta

Lång, varierad och bitvis krävanden led på 9,5 km och beräknas ta ca 6 timme. Trehörningsrundan är nationalparkens längsta led. Den är nästan en mil lång och tar dig runt hela sjön Stora Trehörningen och passerar nationalparkens alla entréer. Utmed trehörningsrundan kan du uppleva de flesta av nationalparkens alla naturtyper, allt från gammelskog, karga hällmarker till stränder och skvattramdoftande våtmarker. Trehörningsrundan är inte helt färdig och i nordvästra hörnet av Trehörningen saknas ledmarkeringar längs en sträcka som går utanför nationalparkens gräns. Håll extra bra koll på kartan och sjöstranden när du passerar här.

SÄKERHET OCH REGLER

Tänk på att allemansrätten är begränsad inom nationalparken. Här gäller särskilda regler, så kallade föreskrifter.

Du får:

 • elda men bara på anvisade platser (inklusive friluftskök)

 • parkera enbart på anvisad parkeringsplats men inte med husbil/husvagn mellan kl. 00:00-06:00

 • ta med din hund men bara om den är kopplad

 • köra motorfordon enbart på anvisade vägar

 • tälta en natt kl. 18-10 men bara på anvisad plats

 • cykla men bara på vägar och för cykel anvisade leder

 • rida men bara på vägar och på anvisade ridleder

 • plocka bär och matsvamp men inget annat som växer

 • inte störa djurlivet

 • inte fiska

 • inte skada levande eller döda träd och buskar

 • inte köra motorbåt, vattenskoter eller liknande

Ladda ner appen för att läsa mer