Mountains

Tärnekullerundan 1,3 km

Information

icon
TidsåtgångHalvdag
icon
LedtypLoop
icon
PrisGratis
icon
Distans1.3 km
icon
UtrustningTa med själv

Tärnekullerundan tar dig upp på Tärnekullen. Där möter du nationalparkens typiska hällmarker med gamla, knotiga tallar och lavmattor på marken. Leden passerar ett område med block och blockgrottor, Vitsandsgrottorna. I de fuktigare partierna breder en grön mossmatta ut sig under en artrik gammelskog. Här samsas unga och gamla träd med döda trädstammar som blivit bostad för en rad olika arter. Området här vid Vitsand består av en kraftig sprickdal som sträcker sig norrut från Stora Trehörningen. Hela nationalparken består av ett utpräglat sprickdalslandskap, som gjort det svårt för människan att färdas i området och än svårare att avverka skogen. Det är förklaringen till att vi idag hittar stora, artrika gammelskogar här i Tiveden. Men var försiktig när du går, det finns gott om stup och branta passager utmed en stor del av leden!

Faktablad med karta

Kort men krävande led på 1,3 km och beräknas ta ca 1 timme. Tärnekullerundan börjar och slutar vid Vitsand. Ta en paus från sol och bad vid Trehörningens strand. Tärnekullerundan tar dig genom mörk och fuktig granskog fram till stora block och grottor. Du kommer också upp i Tärnekullens torra och varma hällmarker, där tallar och lavar dominerar.

SÄKERHET OCH REGLER

Tänk på att allemansrätten är begränsad inom nationalparken. Här gäller särskilda regler, så kallade föreskrifter.

Du får:

 • elda men bara på anvisade platser (inklusive friluftskök)

 • parkera enbart på anvisad parkeringsplats men inte med husbil/husvagn mellan kl. 00:00-06:00

 • ta med din hund men bara om den är kopplad

 • köra motorfordon enbart på anvisade vägar

 • tälta en natt kl. 18-10 men bara på anvisad plats

 • cykla men bara på vägar och för cykel anvisade leder

 • rida men bara på vägar och på anvisade ridleder

 • plocka bär och matsvamp men inget annat som växer

 • inte störa djurlivet

 • inte fiska

 • inte skada levande eller döda träd och buskar

 • inte köra motorbåt, vattenskoter eller liknande

Ladda ner appen för att läsa mer