Mountains

Trollkyrkorundan 4,6 km

Information

icon
TidsåtgångHalvdag
icon
LedtypLoop
icon
Distans4.6 km
icon
UtrustningTa med själv

Leden tar dig upp på många berg. Från Lilla Trollkyrkan har du fin utsikt mot Vättern. Bergen i området visar tydliga spår efter den senaste inlandsisen. Här och var ser du räfflor i berget, repor från stenar som suttit infrusna i isen som gled över bergstopparna och slipade dem släta. Skogen i Tiveden har formats av många skogsbränder. Tallar med sin tjocka bark överlever ofta en brand medan de flesta granar dör. Stigen passerar en tall med spår från en brand år 1835, såret i barken kallas för brandljud. Bränder är något högst naturligt i en naturlig skog och skapar en varierad miljö med många olika åldersskikt. Så koncentrera alla sinnen under din vandring, här i skogen myllrar det av liv. Nog hör du en hackspett trumma? Hur doftar egentligen en skog? Ser du hur olika alla mossor ser ut på nära håll?

Trollkyrkobergen var kända sjömärken för medeltida sjöfarare, liksom Klosterkyrkan i Vadstena, känd som ”blåkyrkan”. Kanske var det sjöfararna som namngav trollkyrkobergen? På norra sidan Vättern fanns det inget folk, alltså måste det vara trollens kyrka som stack upp genom skogsmattan...

Faktablad med karta

Ganska lång och krävande led på 4,6 km och beräknas ta ca 3,5 timmar att gå. Trollkyrkorundan börjar och slutar vid Huvudentrén.

Med hjälp av trappor och spänger vandrar du genom Tivedens dramatiska sprickdalsterräng, fram till Stora och Lilla Trollkyrkan. Längs leden finns numrerade stationer med information. Leden går delvis i svår terräng. Ta god tid på dig, räkna med att bara vandringen tar minst tre timmar. Efter ungefär en fjärdedel av leden finns möjlighet att välja en kortare väg som är ungefär hälften så lång. En förbindelseled finns till Bergslagsleden i öster.

SÄKERHET OCH REGLER

Tänk på att allemansrätten är begränsad inom nationalparken.

Här gäller särskilda regler, så kallade föreskrifter.

Du får:

 • elda men bara på anvisade platser (inklusive friluftskök)

 • parkera enbart på anvisad parkeringsplats men inte med husbil/husvagn mellan kl. 00:00-06:00

 • ta med din hund men bara om den är kopplad

 • köra motorfordon enbart på anvisade vägar

 • tälta en natt kl. 18-10 men bara på anvisad plats

 • cykla men bara på vägar och för cykel anvisade leder

 • rida men bara på vägar och på anvisade ridleder

 • plocka bär och matsvamp men inget annat som växer

 • inte störa djurlivet

 • inte fiska

 • inte skada levande eller döda träd och buskar

 • inte köra motorbåt, vattenskoter eller liknande

Ladda ner appen för att läsa mer