Mountains

MTB på Kinnekulle

Information

icon
TidsåtgångHeldag
icon
LedtypLoop
icon
SvårighetsgradMedel
icon
Distans31.3 km

Leder för både nybörjare och proffs

På Kinnekulle finns MTB-leder i sex olika längder och svårighetsgrader. Banorna är lagda så de passar såväl nybörjare som proffs. Här finns möjligheter till att göra allt från en enklare cykelutflykt till krävande stigningar och branta backar.

Tydligt märkta leder

Alla leder är tydligt märkta med färgkodning och det finns fyra informationstavlor. De är utplacerade vid Kinnekullegården, Utsiktstornet Kinnekulle, ovanför småbåtshamnen i Hällekis och vid Café på Klostret i Blomberg. På Informationstavlorna finns alla leder med som MTB, vandrings- och skidleder. Det finns även en ruta för regler som gäller för lederna. För att höja säkerheten måste cyklisterna cykla i samma riktning på alla leder.

Följ lederna för att bevara naturen

Kinnekulle är ett område med höga naturvärden och det finns på Kinnekulle en ovanlig koncentration av värdefull natur och ett stort antal sällsynta växter och djur. MTB-lederna syftar också till att bevara naturen genom att hänvisa MTB-cyklisterna till de markerade cykellederna.

Läs mer om MTB-lederna

Grundläggande kunskaper på cykel.

Ladda ner appen för att läsa mer