Mountains

Vandra Hindens Rev

Information

icon
LedtypUt och tillbaka
icon
SvårighetsgradMedel
icon
MålgruppHundvänligt
icon
PrisGratis
icon
Distans10 km
icon
UtrustningTa med själv

Att vandra längs Hindens rev är en rofylld sysselsättning. Stigen ringlar sig fram mellan rötter och stenar, för att slutligen försvinna bland klippor och vatten vid Hindekraket. Även fiske och fågelskådning är populärt under sommartid och på vintern kan man ägna sig åt långfärdsskridskoåkning. Cirka 1 km in på leden från parkeringen finns en rastplats utrustad med grill med galler. Här finns tillgång till ved under perioden 1 maj - 30 september.

Leden ut till revet kan vara svårgående på vissa ställen och vattennivån höjs och sänks efter årstid och väder. Se till att ta på dig bra skor när du beger dig ut, och se upp för huggormar och fästingar, dessa trivs mycket bra här ute!

Naturreservat

Revet ingår i Hindens udde-Svalnäs naturreservat och är skyddat sedan 1986. Här växer tall, rönn, björk, asp och flera skyddade växtarter i området. När vattnet runt revet höjs bildas en fem långsträckt ögrupp som kallas för Killingarna. Hindens rev klassas som riksintresse inom naturvård och friluftsliv och är därför helt obebott.

Historia

Hindens rev är en ändmorän och ingår i den mellansvenska israndzonen som bildades under den senaste istiden för mer än 10 000 år sedan. Under den tiden låg inlandsisens kant stilla tvärs över Sverige, precis där Hindens rev ligger idag. Eftersom inlandsisen hela tiden återbildades i norr och rörde sig till där den smälte i söder, bildades avlånga högar av sten längs hela iskanten, byggda av de stenar som åkte med isen norrifrån. Hindens rev är en av många sådana stenhögar, vilka kallas ändmoräner. De blir särskilt synliga vid kuster, där deras något högre höjd jämfört med det omgivande landskapet och framträder tydligare.

Ingen tidigare erfarenhet krävs.

Ladda ner appen för att läsa mer