Mountains

Vandra - Snårsjöleden

Information

icon
TidsåtgångHalvdag
icon
LedtypLoop
icon
SvårighetsgradLätt
icon
Distans6.4 km
icon
UtrustningTa med själv

Vandring i vacker natur

Den norra delen av leden går genom naturreservatet Viken. Viken

är ett gammelskogsreservat. En sprickdal, som ingår i den för

-

kastningsbrant som formar Tisarens branta södra strand, leder in

i området.

Dalens branta sidor har gjort att området varit svårtillgängligt

för skogsbruk. Barrskogen är därför gammal och naturskogsartad.

I dalgångens botten rinner den lilla Ängabäcken fram. Området

ska få utvecklas fritt så att skogen övergår till att bli en naturskog.

Dalen ger området ett skyddat läge med en hög luftfuktighet och

skugga.

I reservatet finns också stora mängder av döda omkullfallna

träd, så kallade lågor. Klimatet och många lågor gynnar flera arter

av vedsvampar, mossor och lavar. Lägg också märke till den rik

-

liga förekomsten av olika arter av hänglavar i träden, exempelvis

garnlav.

Läs mer

https://www.visitaskersund.se/download/18.1d0389cf152c00eb35a5b402/1474880848434/Sna%CC%8Arsjo%CC%88n_ledbeskrivning2016_lr.pdf

Det finns en markerad led genom området. Däremot finns ingen eldstad.

Ladda ner appen för att läsa mer